นิคม เกษตรกรรม สตอรี่บอร์ด   Leave a comment

 
การนำเสนอ “นิคม เกษตรกรรม ภาค ตะวันออก”ในรูปแบบของ แผ่นภาพ:
เริ่มต้น โครงการ โดย: หาที่ดินให้เช่า ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10-20 ปี ในเขต ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว ณ ปัจจุบันเจ้าของที่ก็มีแบ่งให้ชาวสวนในเขตนั้นเช่า ปลูกมันสัมปะหลังเป็น รายปีอยู่แล้ว เช่ากันอยู่ต่อราย หลายสิบไร่ จะทำให้ได้ค่าเช่าในราคาถูก และ ต้องทำสัญญากับทางเจ้าของที่ว่าสามารถซื้อ- ขาย ได้ในอนาคต และ/หรือ ต่อ สัญญาได้เมื่อครบกำหนดหมดสัญญาเช่า

การเช่าที่ดิน เบื้องต้น

ระยะ ที่ 2: ก็ ขึ้นเสารั้ว ล้อมรอบ ปิดขอบ ชิดติดที่ดินของ นิคมฯให้ มิดชิด และ เริ่ม ไถที่ปรับพื้นดินสำหรับ ขึ้นโรงเรือน และ อาคารสำหรับ ปลูกพืช(เพาะต้น อ่อน)  สำนักงาน ที่อยู่อาศัยชั่วคราว(ของคนงาน และ พนักงาน ถ้ามี)

การสร้างโรงเพาะชำ

การปรับและเตรียมโรงเพาะชำ

ระยะ ที่ 3 : จัดระบบสาธารณูปโภค  ตลาด(พักสินค้า) ขุดบ่อ ขยายเขตไฟฟ้า แบ่งที่ดินออกเป็นแปลง ๆละ 1 ไร่(อย่างน้อย) ขึ้นบ้านพักอาศัยตัวอย่างที่จะใช้สำหรับนำร่องที่พักการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์(โฮมสเตย์)

ตลาด และ/หรือ โรงพักสินค้าเกษตร เชิงอนุรักษ์

อาคารที่ใช้ดูแล นิคม เกษตรกรรม ภาคตะวันออก

จัดสรรที่ดินเป็นแปลง ๆ

การเพาะปลูกผลผลิตบนที่ดินใน นิคม เกษตรกรรม

ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย ใน นิคมเกษตรกรรม ภาคตะวันออก

ระยะ ที่ 4: เมื่อ โครงการใกล้เป็นรูปเป็นร่างพร้อมส่งออกผลผลิตที่เพาะปลูกในนิคม เกษตรกรรม รายได้ก็จะเริ่มเข้ามาและสามารถนำเงินกำไรมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้นิคม เป็นแหล่งท่องเที่ยว เกษตรเชิงอนุรักษ์ ได้

นิคม เกษตรกรรม ภาคตะวันออก(สตอรี่ บอร์ด)

สตอรี่บอร์ดเหล่านี้เป็นแผนพัฒนาที่ดิน ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี อย่างคร่าว ๆเพื่อให้ท่านผู้สนใจอาจเห็นภาพร่างได้ง่ายขึ้น สำหรับแผนโครงการฉบับจริง จะได้เร่งนำมาเสนอโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เป็นรูปธรรมขึ้น สุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นที่น่าสนใจกับบรรดาท่านที่ต้องการแสวงหาความเป็นอยู่ และการพักผ่อนแบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ มา ณ ที่นี้ สวัสดีครับ
ขอบแสดงความนับถือ
นาย สุกิจ  บุญปก
(ผู้เขียนโครงการ)
โทร: +66(0)923919665
e-mail:agri_farm@hotmail.com
               gridlive@outlook.co.th
Advertisements

Posted กรกฎาคม 25, 2010 by agriland in Uncategorized

มีอะไรใน “นิคมเกษตรกรรม ภาค ตะวันออก”   Leave a comment

มีอะไรบ้างใน “นิคม เกษตรกรรม ภาคตะวันออก”:

  • พื้นที่ที่จะใช้พัฒนาโครงการ  จะอยู่ที่ ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
  • โดย เบื้องต้นจะติดต่อกับทางเจ้าของที่ดินเพื่อติดต่อขอเช่าระยะยาวเป็นเวลา 10-20 ปี เป็นอย่าง ต่ำ ซึ่งที่ดินบริเวณย่านดังกล่าว ปกติ เจ้าของที่ดินจัดให้เกษตรกรเช่า ปลูกมันสัมปะหลัง ป้อนโรงงานในเขต ภาคตะวันออกอยู่แล้ว
  • และ ในอนาคตของสัญญา ที่ดินดังกล่าวต้องสามารถ ซื้อ- ขาย เปลี่ยนสิทธิ์ในการถือครองจากเจ้าของเดิมได้โดยให้มาอยู่ในกรรมสิทธิ์ของ “โครงการนิคม เกษตร ภาคตะวันออก” เป็นผู้ถือสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวอย่างถาวร
  • และ ทาง โครงการฯจะจัดสรร ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเช่าที่ดินในนิคมเกษตรกรรม ภาคตะวันออก สำหรับ เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรือ ทำที่พักอาศัย เชิงเกษตรกรรมอนุรักษ์ อีกช่วงหนึ่ง
  • ด้วย มุมมองที่ทางผู้บริหารโครงการได้เล็งเห็นว่า ธุรกิจ การเกษตรยังเป็นหนทางที่ยัง ยั่งยืนพอสำหรับที่จะให้เป็นทางเลือกของผู้ที่สนใจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเข้าสู่วิถีแห่งความพอเพียง และ/หรือ อยาดทดลองการทำเกษตรกรรมก่อนจะหาซื้อที่ดินจริง ๆ หรือจะเพียงแค่เช่าไว้สำหรับพักผ่อน หย่อนใจ เพื่อเข้าสู่วิถีชีวิตเกษตรกรรม แบบชั่วครั้งชั่วคราว และกลับไปต่อสู้ในกิจการงานในสังคมเมืองต่อไป ก็สามารถทำได้
  • ในช่วงแรกหลังปรับปรุงที่ดิน ขึ้นอาคาร สำนักงาน ล้อมรั้ว พื้นที่หลัก แบ่งที่ดินออกเป็นแปลง ๆละ 1ไร่ ขึ้นไป ขุดบ่อน้ำ และ/หรือ ขุดเจาะบ่อบาดาล ก็จะทำการปลูกผัก และ พืชทดลอง เช่น ทำโรงเพาะเห็ด เลี้ยงเป็ด และ ไก่ ทำระบบ รางนำดี และน้ำเสีย ที่พักขยะเปียก-แห้ง  ขุดบ่อเก็บสิ่งปฏิกูล  สร้างตลาด และที่เก็บสต็อคผลผลิต(โรงนา) แบบ ธรรมชาติ ขยายเขตไฟฟ้า ทั้งโครงการ ขึนเรือนรับรองที่พักอาศัยที่จะเป็นที่อยู่ในนิคมเกษตรกรรม ภาคตะวันออก(บ้านตัวอย่าง) เหล่านี้คือภาพร่างทั้งหมดอย่างคร่าว ๆที่จะเกิดขึ้นในนิคมฯ แห่งนี้
  • แล้วจะ ร้อยเรียงข้อมูล ต่อๆไปในโพสต์ต่อไป สวัสดีครับ

สุกิจ  บุญปก

(ผู้เขียน โครงการ)

Posted กรกฎาคม 18, 2010 by agriland in Uncategorized

นิคม เกษตรกรรม ภาคตะวันออก   1 comment

16 กรกฎาคม 2553 :การถือกำเหนิดขึ้นของโครงการ”นิคม เกษตรกรรม ภาค ตะวันออก”

จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ฝังตัวลึกมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2551 และการไม่เห็นด้วยทางความคิด กับ การเมืองในสังคมประเทศไทย จนทำให้เกิดการแบ่งแยกออกเป็นหลายสีเสื้อ และหลายฝ่าย กอรปกับ ทั่วโลกเกิดภาวะ สินค้าล้นตลาด หันไปมองมุมไหน จะทำการค้าอะไรก็ดูจะมีผู้คนทำกันไปหมดแล้วจะต่างกันก็ตรงที่ใครมี ทุนหนา และ สายสัมพันธ์ทางการ ตลาดยาวและแข็งแกร่งกว่ากัน แต่ละห้างร้าน และบริษัทฯก็งัดกลเม็ดสารพัด เข้ารุก บุกยึดหัวใจของผู้บริโภคในกลุ่มที่ตนหวังจะทำตลาดให้ได้ จนไม่มีเวลาแทบจะหายใจเพราะทุกอย่างต้องทำเพื่อความอยู่รอดของ ร้านค้า และ บริษัทฯ กิจการหลายแห่งก็ทยอยปิดตัวลง ซึ่งบางแห่งก็มีระยะเวลาก่อร่างสร้างตัวมาหลายสิบ ปี บางบริษัทฯระดับโลก ที่ดำเนินการค้ามากว่า ร้อยปีก็ต้องยอมประกาศล้มละลายเพื่อให้รัฐบาลเข้ามาอุ้มชู คลื่นลูกใหม่ก็พัฒนาสินค้าแปลก ๆขึ้นมา เด็กยุคโลก ไซเบอร์รวยกันเร็วมาก หัวดี แค่นำผลผลิตทางด้านอินเตอร์เน็ตมาสานต่อ และ ต่อยอดก็สามารถ พัฒนาตัวสินค้าแนวใหม่ ๆได้ ดังนั้น ผู้ที่คิดจะเปิด กิจการ  ห้างร้าน  และ บริษัทฯในช่วงนี้ พึ่งสังวรณ์ไว้เลยว่า ท่านกำลังเข้าสู่โลกแห่ง”เสรีการค้า”อย่าง 100 เปอร์เซ็นต์เต็มโดยบริบูรณ์ แล้วครับ หากสินค้า และ/หรือ การบริการของท่านไม่แปลก วิเศษ เตะตา กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ท่านหวังจะเข้าไปทำ ตลาดได้ก็ลืมได้เลย ว่าจะเกิดธุรกิจขึ้นมาได้

ดังนั้น  เมื่อผม และ เพื่อนๆ ที่มีความคิดที่ตรงกันเพราะ ได้ผ่านร้อน ผ่านหนาวกับการทำ การค้า(สาระพัด)มาซักระยะเวลาหนึ่งก็เริ่ม สังวรณ์ในสังขารได้แล้วว่า เรากำลังเดินเข้าสู่เส้นทางของ “ไม้ใกล้ ฝัง…เอ้ย! ไม้ ใกล้…ฝั่ง”หากมิรีบทำกิจกรรม หรือ การงานใดภายในช่วง 10 ปี นี้เห็นทีจะหมดแรงแน่นอน จึงพร้อมใจกันเล็งเห็นแล้วว่า ภาคธุรกิจเดียวที่พอจะเข้าไปตั้งรกราก ปักหลัก ปักฐานได้ก็คงเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ”การเกษตร” ซึ่ง ตั้งใจจะพัฒนาให้เป็น”นิคม เกษตรกรรม ภาค ตะวันออก”เกริ่น นำมาเพียงเท่านี้ก่อน น๊ะครับ แล้วจะรีบล่างแผนธุรกิจ มานำเสนอให้ทราบโดยเร็ว ในบล็อค ต่อไป สวัสดีครับ

สุกิจ  บุญปก

e-mail:agri_farm@hotmail.com

gridlive@outlook.co.th

โทร:  +66(0)923919665

Posted กรกฎาคม 10, 2010 by agriland in Uncategorized