มีอะไรใน “นิคมเกษตรกรรม ภาค ตะวันออก”   Leave a comment

มีอะไรบ้างใน “นิคม เกษตรกรรม ภาคตะวันออก”:

  • พื้นที่ที่จะใช้พัฒนาโครงการ  จะอยู่ที่ ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
  • โดย เบื้องต้นจะติดต่อกับทางเจ้าของที่ดินเพื่อติดต่อขอเช่าระยะยาวเป็นเวลา 10-20 ปี เป็นอย่าง ต่ำ ซึ่งที่ดินบริเวณย่านดังกล่าว ปกติ เจ้าของที่ดินจัดให้เกษตรกรเช่า ปลูกมันสัมปะหลัง ป้อนโรงงานในเขต ภาคตะวันออกอยู่แล้ว
  • และ ในอนาคตของสัญญา ที่ดินดังกล่าวต้องสามารถ ซื้อ- ขาย เปลี่ยนสิทธิ์ในการถือครองจากเจ้าของเดิมได้โดยให้มาอยู่ในกรรมสิทธิ์ของ “โครงการนิคม เกษตร ภาคตะวันออก” เป็นผู้ถือสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวอย่างถาวร
  • และ ทาง โครงการฯจะจัดสรร ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเช่าที่ดินในนิคมเกษตรกรรม ภาคตะวันออก สำหรับ เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรือ ทำที่พักอาศัย เชิงเกษตรกรรมอนุรักษ์ อีกช่วงหนึ่ง
  • ด้วย มุมมองที่ทางผู้บริหารโครงการได้เล็งเห็นว่า ธุรกิจ การเกษตรยังเป็นหนทางที่ยัง ยั่งยืนพอสำหรับที่จะให้เป็นทางเลือกของผู้ที่สนใจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเข้าสู่วิถีแห่งความพอเพียง และ/หรือ อยาดทดลองการทำเกษตรกรรมก่อนจะหาซื้อที่ดินจริง ๆ หรือจะเพียงแค่เช่าไว้สำหรับพักผ่อน หย่อนใจ เพื่อเข้าสู่วิถีชีวิตเกษตรกรรม แบบชั่วครั้งชั่วคราว และกลับไปต่อสู้ในกิจการงานในสังคมเมืองต่อไป ก็สามารถทำได้
  • ในช่วงแรกหลังปรับปรุงที่ดิน ขึ้นอาคาร สำนักงาน ล้อมรั้ว พื้นที่หลัก แบ่งที่ดินออกเป็นแปลง ๆละ 1ไร่ ขึ้นไป ขุดบ่อน้ำ และ/หรือ ขุดเจาะบ่อบาดาล ก็จะทำการปลูกผัก และ พืชทดลอง เช่น ทำโรงเพาะเห็ด เลี้ยงเป็ด และ ไก่ ทำระบบ รางนำดี และน้ำเสีย ที่พักขยะเปียก-แห้ง  ขุดบ่อเก็บสิ่งปฏิกูล  สร้างตลาด และที่เก็บสต็อคผลผลิต(โรงนา) แบบ ธรรมชาติ ขยายเขตไฟฟ้า ทั้งโครงการ ขึนเรือนรับรองที่พักอาศัยที่จะเป็นที่อยู่ในนิคมเกษตรกรรม ภาคตะวันออก(บ้านตัวอย่าง) เหล่านี้คือภาพร่างทั้งหมดอย่างคร่าว ๆที่จะเกิดขึ้นในนิคมฯ แห่งนี้
  • แล้วจะ ร้อยเรียงข้อมูล ต่อๆไปในโพสต์ต่อไป สวัสดีครับ

สุกิจ  บุญปก

(ผู้เขียน โครงการ)

Advertisements

Posted กรกฎาคม 18, 2010 by agriland in Uncategorized

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: