นิคม เกษตรกรรม สตอรี่บอร์ด   Leave a comment

 
การนำเสนอ “นิคม เกษตรกรรม ภาค ตะวันออก”ในรูปแบบของ แผ่นภาพ:
เริ่มต้น โครงการ โดย: หาที่ดินให้เช่า ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10-20 ปี ในเขต ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว ณ ปัจจุบันเจ้าของที่ก็มีแบ่งให้ชาวสวนในเขตนั้นเช่า ปลูกมันสัมปะหลังเป็น รายปีอยู่แล้ว เช่ากันอยู่ต่อราย หลายสิบไร่ จะทำให้ได้ค่าเช่าในราคาถูก และ ต้องทำสัญญากับทางเจ้าของที่ว่าสามารถซื้อ- ขาย ได้ในอนาคต และ/หรือ ต่อ สัญญาได้เมื่อครบกำหนดหมดสัญญาเช่า

การเช่าที่ดิน เบื้องต้น

ระยะ ที่ 2: ก็ ขึ้นเสารั้ว ล้อมรอบ ปิดขอบ ชิดติดที่ดินของ นิคมฯให้ มิดชิด และ เริ่ม ไถที่ปรับพื้นดินสำหรับ ขึ้นโรงเรือน และ อาคารสำหรับ ปลูกพืช(เพาะต้น อ่อน)  สำนักงาน ที่อยู่อาศัยชั่วคราว(ของคนงาน และ พนักงาน ถ้ามี)

การสร้างโรงเพาะชำ

การปรับและเตรียมโรงเพาะชำ

ระยะ ที่ 3 : จัดระบบสาธารณูปโภค  ตลาด(พักสินค้า) ขุดบ่อ ขยายเขตไฟฟ้า แบ่งที่ดินออกเป็นแปลง ๆละ 1 ไร่(อย่างน้อย) ขึ้นบ้านพักอาศัยตัวอย่างที่จะใช้สำหรับนำร่องที่พักการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์(โฮมสเตย์)

ตลาด และ/หรือ โรงพักสินค้าเกษตร เชิงอนุรักษ์

อาคารที่ใช้ดูแล นิคม เกษตรกรรม ภาคตะวันออก

จัดสรรที่ดินเป็นแปลง ๆ

การเพาะปลูกผลผลิตบนที่ดินใน นิคม เกษตรกรรม

ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย ใน นิคมเกษตรกรรม ภาคตะวันออก

ระยะ ที่ 4: เมื่อ โครงการใกล้เป็นรูปเป็นร่างพร้อมส่งออกผลผลิตที่เพาะปลูกในนิคม เกษตรกรรม รายได้ก็จะเริ่มเข้ามาและสามารถนำเงินกำไรมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้นิคม เป็นแหล่งท่องเที่ยว เกษตรเชิงอนุรักษ์ ได้

นิคม เกษตรกรรม ภาคตะวันออก(สตอรี่ บอร์ด)

สตอรี่บอร์ดเหล่านี้เป็นแผนพัฒนาที่ดิน ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี อย่างคร่าว ๆเพื่อให้ท่านผู้สนใจอาจเห็นภาพร่างได้ง่ายขึ้น สำหรับแผนโครงการฉบับจริง จะได้เร่งนำมาเสนอโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เป็นรูปธรรมขึ้น สุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นที่น่าสนใจกับบรรดาท่านที่ต้องการแสวงหาความเป็นอยู่ และการพักผ่อนแบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ มา ณ ที่นี้ สวัสดีครับ
ขอบแสดงความนับถือ
นาย สุกิจ  บุญปก
(ผู้เขียนโครงการ)
โทร: +66(0)923919665
e-mail:agri_farm@hotmail.com
               gridlive@outlook.co.th
Advertisements

Posted กรกฎาคม 25, 2010 by agriland in Uncategorized

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: